Як сАйТ зА яКи хОрА

 

 
Рейтинг: 3.00
(364)
Na4aLo ;]
к0лко щЕ издЪржИте ??
КоLко дУши тРябВат, зА дА се сМенИ изг0рЯла крУшКа?
НаДпИсИ вЪрХу кОлИ
кОлКо сТрУвА щАсТиЕтО нА мЪжА и нА жЕнатА?
кАк бИхА рАзКазАлИ пРиКаЗкАтА зА чЕрВеНаТа шАпЧиЦа?
зВеЗдИтЕ бЕз гРим
кАкЪв уЧеНиК сИ сПоРеД зОдИяТа
вЕчЕ сИ хОдЯ пЕшА
нО тЯ вСе оЩе чАка
нО тОй вСе ОщЕ чАка
тЕсТ зА бЛоНдИнКи
МаМо, мАмо...
нЕкА вСиЧки дА сЕ зАмисЛим
ThE bLoNdE tEsT
бИсЕрИ нА уЧиТеЛи
сМеШнО е!
кАрИкАтУрИ
Як тЪлКоВен рЕчНик
кАкъВ сИ сПоРеД оЧитЕ сИ
mN qKo : wTf? гРеШка?!?
ЯкИ сРаВнЕнИя
мН яКа зРитЕлНа иЗмАма
kAkVo oZnA4avAt dUмiItE
zAщо сЕ проВалЯш нА иЗпИтиТе
ИзМеРеТе лЮб0вТа
Ай Ем Българче
10 оПраВдаНия за зАкЪснЕниЕ
кАкво зНаЧи иМеТо тИ
ViDe0
нE sE тРеВоЖеТе!
sEdeMte dVoiKi :D
u4eNi4eSki rE4niK
nAdPiSi nA eTiKeTi-g0lqM sMqH :D
фАзИ нА лУнАтА
zAtApKi
SliPkNot
аВрИл
DiSkUsiiKi
mN leSn0 IQ teSt4e
TeKsToVe nA pEsNi
ВiЦоVe
kArTi4kiii :P


сПоМеНчЕ нА АнГлиЙсКи нЕ нАтИсКаЙ тУк!!! ЯкИ сПоМеНчЕта

кАкъВ сИ сПоРеД оЧитЕ сИ

0.0426